Psiholog, psihologie, terapie, divertisment, relaxare

 header image 5

Curs de formare complementara în Psi.Clinica (MASTER) BRASOV- Acreditat COPSI

August 6th, 2011 · Fara comentarii

ASOCIAÞIA PSIHOLOGILOR ªI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

Organizeazã în oraºele Piteºti , CraiovaBacau, Brasov,Bucuresti.

Curs de formare complementarã cu durata de 2 ani
în
Psihologie clinicã, psihodiagnostic ºi intervenþii terapeutice de scurtã duratã 

Formarea se adreseazã:
Psihologilor absolvenþi ai unei instituþii de învãþãmânt superior (cu duratã de 4 ani sau de 3 ani – învãþãmânt în sistem Bologna). 
Psihologilor clinicieni cu treaptã de specializare practicant în supervizare care doresc sa promoveze în treapta de specializare autonom, specialist.
Psihologilor care doresc sã-ºi desfãºoare activitatea sau lucreaza în domeniul clinic (în centrele de sãnãtate mentalã sau secþiile de psihiatrie, neuropsihiatrie infantilã, medicinã internã, chirurgie, oncologie, pediatrie, neurologie, pneumologie, boli infecþioase, planing familial, etc.).
Psihologilor care lucreazã în unitãþi sanitare sau asimilate (în centre de plasament, locuinþe protejate, în serviciile de asistenþã socialã).

Cursul de formare în ”Psihologie clinicã, psihodiagnostic ºi intervenþii terapeutice de scurtã duratã” este acreditat de CPR (vezi www.copsi.ro= Registrul Furnizorilor de formare profesionalã partea a II a, pozitia 43, Formare complementarã – Psihologie Clinicã ºi Psihoterapie).

Absolvenþii cursului vor obþine o diplomã de tip formare complementarã, echivalentã unei diplome de master, recunoscutã de CPR. 

Descrierea cursului:

Cursul de formare comlementarã în ”Psihologie clinicã, psihodiagnostic ºi intervenþii terapeutice de scurtã duratã” a fost conceput într-un format de: 20 module a câte 15 ore modulul însumând 300 ore pregãtire teoreticã ºi aplicativã, 80 ore practicã profesionalã efectuatã în unitãþi de specialitate, 20 ore cunoaºtere personalã. 
Total ore pregãtire profesionalã în psihologie clinicã ºi intervenþii terapeutice de scurtã duratã” 400 de ore.

Frecvenþa de desfãºurare: un modul/lunã, în zilele de sâmbãtã ºi duminicã. 

Taxa pentru curs se va achita la fiecare modul si este in cuantum de: 450 lei

Selecþia candidaþilor se va efectua pe bazã de interviu organizat la secretariatele Fillialor CPR Argeº, Dolj, Bacau, secretariatul Asociatiei Medicilor ºi Psihologilor, Bucureºti, organizator curs Brasov, Candidaþii admiºi vor completa ºi semna un contract de studii formare complementarã.

Dosarele se depun la secretariatele Fillialor CPR Argeº, Dolj, Bacau, organizator curs Brasov, secretariatul Asociatiei Medicilor ºi Psihologilor, Bucureºti pânã la data de 15 .08. 2011. 
Dosarele conþin obligatoriu urmãtoarele acte:
Cerere de înscriere 
Copie xerox dupa urmatoarele acte: carte de identitate, certificat de cãsãtorie/divorþ (dacã este cazul). 
Copie legalizatã: certificat naºtere, diploma de licenþã ºi foaia matricolã. 
Cazier judiciar 
Adeverinþã medicalã
Alte acte: copii adeverinte, diplome de participare la workshop, simpozion, conferinþã, alte formãri de bazã sau de pregãtire continuã etc. (dacã este cazul).
CV actualizat
2 fotografii tip legitimatie
2 copii xerox – taxã interviu 50 lei depusã în contul Asociaþia Psihologilor ºi Medicilor din România deschis la Banca Transilvania RO 23 BTRL 04801205 D774 50XX sau cu numerar în ziua interviului.

Pitesti Relaþii ºi înscriere la telefon: 0248 220 352; 0722 432 760; 0762 658 596; 0743 240 161, psih.dr. Marinela Tãnase mail: marinelatanase@yahoo.com
Craiova Relaþii ºi înscriere la telefon: 0723092029 psih. pr. Iovãnel Victor, victoriovanel@yahoo.com
Bacau Relaþii ºi înscriere la telefon: 0742096194 psih. pr. Iustinian Turcu iustiniant@yahoo.com
Rm. Vâlcea Relaþii ºi înscriere la telefon: 0248 220 352; 0722 432 760; 0762 658 596; 0743 240 161, psih.dr. Marinela Tãnase mail: marinelatanase@yahoo.com
Bucuresti Relaþii ºi înscriere la telefon 0722622501 
psih. dr.Aurora Frunzã aurorapsih@yahoo.com (Coordonatorul cursursului de formare complementarã ) 
Brasov Relaþii ºi înscriere la telefon: 0740175985 psih. pr.Dãnuþ Negru
danut.negru@psihoterapie-brasov.ro
Atenþie !!!!!
Pentru nelãmuriri , sesizãri, diverse vã rugãm sã vã adresaþi direct coord. curs psih dr. Aurora frunzã aurorapsih@yahoo.com ºi la telefon 0722622501 

Taguri: STIRI PSIHOLOGICE


Pagina

0 raspunsuri pana acum ↓

  • Comentati chiar acum...

Pagina

Lasa un comentariu